Cantrijn Business Solutions

Welke diensten kunt u van Cantrijn Business Solutions verwachten?

Cantrijn Business Solutions kent een tweetal diensten.

Consultancy

Consultancy kan worden geleverd op het gebied van:

Het gaat dan om alle vraagstukken op de boven genoemde gebieden.

Een bijzondere vorm van consultancy betreft de oplossingen die ik kan bieden voor bedrijven die als gevolg van de recessie problemen ondervinden.
Door middel van een (financiŽle) herstructurering kunnen oplossingen worden geboden voor een gebrek aan liquiditeiten.
Ook kan ondersteuning worden geboden in de gesprekken met de (huis)bank.
Altijd volledig onafhankelijk, omdat ik aan geen enkele partij verbonden ben.

Interim Management

Interim Mangement kan worden geleverd op het gebied van:

Het gaat dan om tijdelijke invulling van functies of vacatures op Directie- en Managementniveau.© 2013 Cantrijn Business Solutions