Cantrijn Business Solutions

Cross Border Lease

Cross Border Lease is een vorm van leasing. De eigenaar van een kapitaalgoed gaat een langlopend contract aan met een investeerder, veelal gevestigd in de Verenigde Staten. Op grond hiervan krijgt de investeerder het economisch eigendom of een langdurig gebruiksrecht (tot wel 100 jaar) van het kapitaalgoed en betaalt een bedrag ineens bij het aangaan van de transactie. De oorspronkelijke eigenaar huurt het kapitaalgoed vervolgens terug voor een bepaalde, veelal kortere, looptijd. De oorspronkelijke eigenaar betaalt periodiek huur aan de investeerder. Aan het einde van deze looptijd heeft de oorspronkelijke eigenaar een optie tot terugkoop van het kapitaalgoed tegen een prijs die bij de aanvang van de transactie is afgesproken. Bij CBL-contracten spelen fiscale motieven vaak een rol. Op papier is het eigendom in handen gekomen van een Amerikaanse investeerder, maar het Nederlandse bedrijf kan het kapitaalgoed blijven gebruiken. Door de speciale structuur van het contract heeft de Amerikaanse investeerder de mogelijkheid om op het bezit af te schrijven, waardoor hij een fiscaal voordeel heeft. Dit voordeel wordt gedeeld met het Nederlandse bedrijf.

Daarbij bestaan 2 vormen:

  Sale and Lease back; waarbij het kapitaalgoed wordt verkocht en direct terug wordt gehuurd

  Lease-in-lease-out; waarbij het kapitaalgoed wordt verhuurd voor een zeer lange termijn en direct terug wordt gehuurd

© 2013 Cantrijn Business Solutions